Call: 517-599-7657 | Email: info@avdokev.nl

Freedom Of Movement

Category Archives: Energie


Voor een bedrijf dat nadenkt over een verschuiving naar hernieuwbare energietechnologie, zijn de reputatievoordelen even vanzelfsprekend – en altijd aanwezig – als de toevoer van wind door Groot-Brittannië. In Nederland wordt er ook veel gedaan aan energieleveranciers vergelijken en het komt behoorlijk vaak voor dat grote spelers zoals Nuon het beste uit de bus komen, maar hoe zit het met de Brexit? Wordt daar ook veel gedaan aan het vergelijken van energie?

Maar met de Brexit die een kille explosie van onzekerheid blaast in Groot-Brittannië, zijn veel bedrijven bezig met het afmesten van de luiken en het uitstellen van grote investeringsbeslissingen.

Maar goed gemaakt, de businesscase voor groen gaan is nog altijd even boeiend als altijd.

Natuurlijk is de eerste, en grootste hindernis om te wissen de kosten van groen gaan. Het installeren van een hernieuwbare energiebron – zoals windturbines of zonnepanelen – of groene technologie, zoals een biomassaketel, kan duur zijn.

Maar zo’n investering is geen loos punt. In het huidige onzekere klimaat biedt een eigen vermogen om elektriciteit te produceren een uniek aantrekkelijk niveau van zekerheid.

Bedrijven die kapitaaluitgaven overwegen, richten zich terecht op de ROI (return on investment). De concurrentie tussen merken van hernieuwbare technologie heeft de prijzen verlaagd en de efficiëntie enorm verhoogd, waardoor het voor Green Tech nu minder tijd kost om zichzelf terug te betalen. Met andere woorden, het rendement komt eerder.

Ondertussen blijft het koortsig economisch klimaat – waarin het zwakke pond de inputkosten en de olieprijzen heeft opgedreven – volatiel – betekent energiezuinigheid directe voordelen oplevert vanwege de veiligheid en zekerheid die het met zich meebrengt

Helaas zijn de dagen van genereuze groene prikkels om organisaties te helpen bij het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen allemaal voorbij.

Bedrijven In Engeland Moeten Opletten Om Te Investeren In Energiezuinige Technologie

Bedrijfseigenaren kunnen nog steeds een beroep doen op kapitaaltoeslagen bij de aankoop van energiezuinige technologie, waardoor het bedrag aan belasting dat zij betalen aanzienlijk kan worden verlaagd, maar overheidssubsidies en speciale groene belastingvoordelen zijn meteen terug te vinden.

Toch heeft het verbazingwekkende scala aan initiatieven en incentives die in het afgelopen decennium zijn aangekondigd – en ingetrokken – vele ondernemers achter zich laten.

Desalniettemin is deze stroom ook creatief gebleken, omdat de Britse financiële sector de uitdaging is aangegaan door een assortiment producten te ontwikkelen om bedrijven te helpen bij het financieren van een overstap naar hernieuwbare technologie.